KYARY PAMYU PAMYU – OTO NO KUNI

Pattern design

Director: Fantasista Utamaro (KOTOBUKISUN INC.)

Co-Director: Satoru Ohno

Motion Graphic Director / Designer: Satoru Ohno

Producer: Satoshi Takahashi (NION)

DP: Tsutomu Ono

Gaffer: Kazuhide Toya

Costume Design / Styling: Kumiko Iijima

Hair&Make up:Minako Suzuki

Choreographer: Kanna/Rena

Hair Props Design: Haruyo Inadome

Puzzle Game Design: Sadam Fujioka (anno lab)

Logo Design / Typeface Design: Tezzo Suzuki

Production Manager: Fumikazu Matsubara

Production Assistant: Yusuke Tamura (NION)

Design Assistant: Mason Kodera (KOTOBUKISUN INC.)

DIT:Ichiro Sato (KOKIHIFUMI)

Color Grading:Taku Katsumi (FIXION)

Compositor:Kiyoshi Terui

Film Production: NION